Wednesday, July 26, 2017

Speed limit for all vessels sailing in Boka Bay

Porto Montenegro, Luštica Bay and Portonovi are new build marinas in Montenegro and indicators of how much we are focused on developing yachting industry in last several years. Evident increase in number of yachts and cruisers sailing into Montenegro territorial waters shows rising popularity of Montenegro as European touristic destination. 
Kumbor channel and strait of Verige

Boka Bay is the most popular sailing destination in Montenegro. With a significant growth in traffic during summer season, we also have growth in security measurements. Vessels are controlled on daily basses by Coast Guard and Harbor Master Office representatives.

If you are planning to visit Boka Bay marinas (Porto Montenegro-Tivat, Marina Kotor, Marina Risan, Port Zelenika, Marina Herceg Novi) it is mandatory to have vignette (permit for sailing), and you have to pay attention to the speed limit for sailing Boka Bay.
Vignette for foreign vessels is necessary to obtain in first Harbor Masters Office or Branch Offices after you enter Montenegro territorial waters. Vignette is necessary to be on display. The easiest way to obtain a vignette is to contact Yacht Agent Montenegro


For all vessels sailing Boka Bay speed limit is 10 knots, and while in Kumbor strait (channel) and the strait of Verige speed limit is 6 knots. These speed limits are mandatory for all vessels: cruisers, mega yachts, yachts, speed boats, boats, ski-jets, sail boats, catamarans, trimarans, etc.

Yours truly,

Tuesday, July 25, 2017

Dozvoljena brzina plovidbe na području Bokokotorskog zaliva

Porto Montenegro, Luštica Bay i Portonovi samo su neki od pokazatelja koliko je Crna Gora poslednjih godina usmjerena ka jahting industriji. Sve veći broj jahti i kruzera koji uplovljavaju u teritorijalne vode Crne Gore govore koliko je Crna Gora popularna destinacija na turističkojh mapi Evrope.

S obzirom na popularnost Bokokotorskog zaliva kao turističke destinacije najveći broj plovila uplovljava u ovaj dio crnogorske obale. Samim tim u toku ljetnje sezone povećane su i mjere bezbjednosti. Pomorska policija i predstavnici lučke kapetanije svakodnevno vrše kontrolu plovila.

Boka Kotorska-ograničenja brzine plovidbe
Bokokotorski zaliv
U koliko planirate da posjetite neku od marina Bokokotorskog zaliva (Porto Montenegro-Tivat, marina Kotor, marina Risan, luka Zelenika, marina Herceg Novi), a kako bi izbjegli nepotrebne kazne, neophodno je da posjedujete vinjetu (dozvola za korišćenje plovnih puteva) kao i da obratite pažnju na maksimalnu dozvoljenu brzinu kretanja u zalivu. 
Vinjetu za strana plovila neophodno je izvaditi u prvoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi nakon ulaska u teritorijalne vode Crne Gore. Vinjetu je neophodno izložiti na vidnom mjestu. Kako bi istu dobili u što kraćem vremenskom periodu obratite se Yacht Agent Montenegro timu.

Kada govorimo o kretanju plovila kroz bokokotorski zaliv maksimalna dozvoljena brzina plovila je do 10 čvorova (10kn), dok je u kumborski tjesnac i tjesnac Verige brzina ograničena na 6 čvorova (6kn). 
Ovih ograničenja moraju se pridržavati svi učesnici pomorskog saobraćaja: kruzeri, jahte, mega jahte, gliseri, čamci, skuteri, jedrilice, katamarani, trimarani... 

Wednesday, July 19, 2017

Delivery captains and crew for vessels

If you are in search for captain and crew that will deliver your yacht from port A to port B, you are in the right place, Yacht Agent Montenegro will help you to hire professionals with long and wide navigating experience for a specific type of vessel. When we talk about delivering your vessel, we mean professionalism, experience and safety delivered with your vessel. Our No.1 priority is safe and efficient delivery of your vessel.

You need someone who knows the region, local weather conditions and has a vast experience navigating a specific model, class, or engine tip of yacht.

Delivery captains and crew for vesselsOur delivery captains are highly qualified and trained professionals who have numerous years of experience and thousands of nautical miles behind them. They are ready to for fill all your demands and provide high level of service which guarantees that your vessel will be delivered safe and sound to desired destination. 

You can be certain that our captains will keep you posted at all times during transfer of your vessel. Before transfer begins, captain will be familiarized with vessel details and all its functions, and that will assure avoiding any problems which may occur during voyage, and afterward, you, as our client, will be provided with detailed performance report. Our captains will represent you, as owner of the vessel, in the best possible manner, and meet your expectation in the best possible way. 

The list of yacht transfer expenses is not an easy one to make, but Yacht Agent Montenegro will do it for you, as an estimated list and estimated time necessary for delivery your vessel. In making the list of transfer expenses you must consider information such are: size of the vessel, distance between port A and port B, area of navigation, number of crew for safe navigation, etc.

After delivering your vessel, our captains will inform you of their experience, and they will make suggestions if something needs to be added, changed or adjusted. 

Transfer vessels
You, having a yacht, is a result of numerous years of dreaming and planning. Professionalism and dedication of Yacht Agent Montenegro team will help you chose the right captain for your vessel.

If you wish for us to give you an offer for delivery of your vessel, you can call us, or contact us by email, or on our web site.                       

Destinations:

Montenegro  Adriatic sea Marines; 
Adriatic sea Marines  Montenegro

Montenegro  Mediterranean sea Marines;
Mediterranean sea Marines  Montenegro

Montenegro  North European Marines;
North European Marines  Montenegro

Montenegro  Middle East Marines; 
Middle East Marines  Montenegro

Montenegro  Far East Marinas;
Far East Marinas   Montenegro

Montenegro  Caribbean and Bahamas;
Caribbean and Bahamas  Montenegro

Montenegro  South Africa; 
South Africa  Montenegro

Singapore China  Filipino; 
Filipino   China  Singapore

Yours truly Yacht Agent Montenegro.

Wednesday, July 12, 2017

Delivery kapetani i posada za isporuku plovila


U potrazi ste za iskusnim kapetanom i posadom koja će Vašu jahtu, za Vas, isporučiti od luke A do luke B? Na pravom ste mjestu. Yacht Agent Montenegro će Vam pomoći da unajmite profesionalce sa dugogodišnjim iskustvom u navigaciji za određeni tip plovila.
Kada je u pitanju kretanje Vašeg broda iz jedne luke u drugu, profesionalizam, iskustvo i sigurnost je ono što se isporučuje zajedno sa Vašim plovilom. Bezbjedna i efikasna isporuka Vašeg plovila prioritet je broj 1. 

Treba Vam neko ko poznaje region, lokalne vremenske prilike i ima bogato iskustvo plovidbe na određenom modelu jahte, klase ili pogona.

Transfer plovilaNaši delivery kapetani su visoko kvalifikovani i obučeni profesionalci sa višegodišnjim iskustvom i hiljadama milja pređenog puta. Oni su spremni da ispune sve vaše zahtjeve i da obezbijede visoki nivo usluga kako bi bezbjedno dostavili vaše plovilo do željene destinacije.

Možete biti sigurni da ćete od strane naših kapetana u potpunosti biti obaviješteni o toku transfera Vašeg broda. Prije početka isporuke kapetan će proći kroz sistem plovila i njegove funkcije kako bi izbjegao bilo kakve ozbiljne probleme koji bi se mogli pojaviti tokom putovanja nakon čega bi Vi, kao naš klijent, dobili detaljan izvještaj. Kako bi ispunili Vaša očekivanja naši kapetani isporuke će Vas, kao vlasnika, predstavljati na najbolji mogući način.

Nije lako napraviti spisak troškova za transfer jahte, ali Yacht Agent Montenegro će za Vas uraditi procjenu troškova kao i procjenu vremena koje je neophodno za isporuku Vašeg plovila. Neophodne informacije koje se moraju uzeti u razmatranje prilikom procjene troškova su između ostalog: veličina broda, rastojanje od luke A do luke B, područje plovidbe, broj članova posade za bezbjednu navigaciju...

Nakon transfera plovila naši kapetani će Vam iznijeti svoje iskustvo i dati Vam predlog šta bi trebalo dodati, promijeniti ili prilagoditi.

Kapetani isporuke-transfer plovilaVaš brod je rezultat godina sanjanja i planiranja. Profesionalizam i posvećenost poslu Yacht Agent Montenegro tima će Vam pomoći da izaberete pravog kapetana za transfer Vašeg plovila.

U koliko želite da dobijete ponudu za isporuku Vašeg plovila pozovite nas ili nas kontaktirajte putem kontakt forme ili email adrese. 

Destinacije:

Crna Gora → Marine Jadranskog mora           
Marine Jadranskog mora → Crna Gora

Crna Gora → Marine Mediteranskog mora     
Marine Mediteranskog mora→ Crna Gora

Crna Gora → Marine Sjeverne Evrope              
Marine Sjeverno more → Crna Gora

Crna Gora → Marine Bliskog Istoka                   
Marine Bliskog Istoka →Crna Gora

Crna Gora → Marine Dalekog Istoka      
Marine Dalekog Istoka → Crna Gora

Crna Gora → Karibi i Bahami 
Karibi i Bahami → Crna Gora

Crna Gora → Južna Afrika 
Južna Afrika → Crna Gora

Singapur → Kina → Filipini 
Filipini → Kina→ Singapur

Vaš Yacht Agent Montenegro.

Wednesday, July 5, 2017

Luka Bar i Marina Bar-Procedura uplovljenja

Luka Bar i Marina Bar


Kapetan koji upravlja stranom jahtom, i uplovljava u vode Crne Gore, dužan je najkraćim putem uploviti u odredišnu luku otvorenu za međunarodni saobraćaj, zbog obavljanja granične kontrole, dobijanja vinjete, kao i popisa posade i putnika . Kapetan koji upravlja plovilom može prije dolaska mejlom, faksom, ili preko lučkog agenta dostaviti kopije dokumenata radi dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika.
Za sva plovila koja ulaze i izlaze iz takozvane VTS-Vessel traffic sistem zone (42°01′N 18°54′E) odgovornosti od 12 nautičkih milja Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore uvela je obavezni sistem čekiranja odnosno javljanja crnogorskom VTS (VHF: Ch 11 87) centru u Dobroj Vodi.
U koliko namjeravate da iz područja međunarodne plovidbe uplovite u VTS područje potrebno je prikupiti sledeće podatke: ime plovnog objekta, međunarodni pozivni znak, poziciju, brzinu, odredište kao i procijenjeno vrijeme dolaska (ETA) 15 minuta prije, a najkasnije prilikom ulaska plovnog objekta.
Obaveza plovila koja se nalaze u VTS području jeste slanje ulaznog i izlaznog izvještaja, odnosno devijacionog i incidentnog izvještaja u slučajevina vanrednih situacija.

Procedura uplovljenja u Luku Bar i Marinu Bar
Granična provjera obuhvata mjere i radnje koje se vrše na graničnom prelazu prilikom ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice u cilju kontrole zakonitog ulaska lica u Crnu Goru. Za plovila koja imaju preko 1000 BT prilikom uplovljenja ili isplovljenja u/iz teritorijalnih voda Crne Gore pilotaža je obavezna. Uz odobrenje Lučke Kapetanije Bar pilotaže su oslobođeni kapetani koji su više od pet puta istim brodom uplovljavali u Luku Bar.

Nakon uspješne granične kontrole, lice koje upravlja plovilom je dužno pribaviti vinjetu. Za dobijanje vinjete, koju izdaje Lučka Kapetanija Bar ili njene Ispostave, dostavljaju se sledeći dokazi: 
1) zahtjev za dobijanje vinjete; 
2) sertifikat o registraciji; 
3) sertifikat o sposobnosti lica koje upravlja stranom jahtom i članova posade (GMDSS); 
4) setrifikat o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (na minimum 800000,00 eura); 
5) sertifikat o vlasništvu ili notarizovanom punomoćju za korišćenje jahte; 
6) sertifikat o plaćenoj naknadi za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe i administrativnoj taksi. 

Bezcarinsko gorivo u Marini BarVinjeta obuhvata i pomoćna plovila (tender) koja se nalaze na jahti. 
Izuzetak: Jahta koja dolazi u Crnu Goru zbog izlaganja na nautičkom sajmu ili učestvovanja u sportskom takmičenju, ne mora posjedovati vinjetu, u periodu od 48h prije i poslije sajma ili takmičenja, pod uslovom da je organizator prijavio njen dolazak Lučkoj Kapetaniji Bar ili nekoj njenoj ispostavi. 
Sljedeći korak je upis plovila u upisnik, koji vrši Lučka kapetanija, a upis se mora vršiti za plovila koja se stalno ili pretežno zadržavaju u crnogorskim vodama. Za upis je potrebno predati: opštu izjavu, spisak posade, spisak putnika. 
Dozvola za plovidbu izdaje se nakon upisa plovila u upisnik. 

Vizni režim-Crna Gora


Crna Gora-Vizni režimDržavljani sljedećih država mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize: Kneževine Andore, Argentinske Republike, Arube, Australije, Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Bermuda, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Brazil, Brunej Darusalama, Republike Bugarske, Češke Republike, Republike Čile, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Republike Finske, Francuske Republike, Republike Gvatemale, Grčke Republike, Republike Honduras, Republike Hrvatske, Irske, Republike Island, Republike Italije, Države Izrael, Japana, Kanade, Republike Kipar, Republike Koreje, Republike Kostarike, Republike Letonije, Kneževine Lihtenštajn, Republike Litvanije, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Republike Mađarske, Republike Makedonije, Malezije, Republike Malte, Sjedinjenih Meksičkih Država, Kneževine Monako, Republike Nikaragve, Kraljevine Holandije, Holandskih Antila, Kraljevine Norveške, Novog Zelanda, Savezne Republike Njemačke, Republike Paname, Republike Paragvaj, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunije, Republike El Salvador, Republike San Marino, Sejšelskih ostrva, Republike Singapur, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Republike Srbije, Svete Stolice, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Švajcarske Konfederacije, Republike Turske, Ujedinjuenih Arapskih Emirata,Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Istočne Republike Urugvaj i Bolivarijanske Republike Venecuele, kao i imaoci važećih putnih isprava izdatih u Posebnom upravnom području Hong Kong Narodne Republike Kine i Posebnom upravnom području Makao. 

Državljani sljedećih država mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom ličnom kartom, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo: članica Evropske Unije, Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino, Svete Stolice i Švajcarske Konfederacije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Republike Kosovo. 

Državljani sljedećih država mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize: Republike Albanije, Republike Ekvador, Republike Kube, Republike Peru, Ruske Federacije i Ukrajine. 

Radno vrijeme Lučke Kapatanije Bar je 00:00-24:00h. 

Lučki Agenti u Baru: Yacht Agent Montenegro;
                                   La Pinta;  
                                   Allegra Montenegro.