Tuesday, June 27, 2017

Sidrišta u Crnoj Gori

Crnogorska obala-Sidrišta


Uvala Žanjice

Uvala Žanjice nalazi se na samom ulazu u bokokotorski zaliv, na zapadnom dijelu poluostrva Luštica. Južno od ove uvale nalazi se nešto manja uvala Mirišta.
Sidrište: Na ovom području Bokokotorskog zaliva sidri se po sredini uvale Žanjice ili ispred uvale Mirišta koja je manje zaštićena. Ukoliko ste se odlučili za sidrište u ovom dijelu zaliva posebnu pažnju morate obratiti na olupine koje se nalaze na 400m zapadno od rta Ogada (između uvala Žanjice i Mirišta) na dubini od oko 30m.

Sidrišta u Bokokotorskom zalivu

Hercegnovski zaliv


Herceg Novi

Grad sa starim bedemima, tvrđavom jedini je u Boki Kotorskoj koji se može vidjeti sa otvorenog mora. Luka Herceg Novi se nalazi nasuprot ulaza u bokokotorski zaliv, na sjevernoj obali Hercegnovskog zaliva.
Sidrište: Sidrenje je dozvoljeno zapadno i istočno od luke, u uvali Meljine, nadomak Luke Zelenika ili ispred Igala (zaliv Topla). Ovdje je važno napomenuti da je kraj uvale plitak.

Zelenika 

Sidrišta u hercegnovskom zalivu i kumborskom tjesnacuLuka Zelenika smještena je na sjeveroistočnoj obali Hercegnovskog zaliva. Ova luka ima funkciju graničnog prelaza gdje možete obaviti neophodne procedure pri ulasku i izlasku iz Crne Gore. Ovdje se nalazi granični prelaz, Ispostava Lučke Kapetanije Kotor, carina i granična policija. Marina Zelenika se nalazi u blizini same luke.
Ukoliko želite da uživate u Bokokotorskom zalivu, a ne da se bavite papirologijom kontaktirajte tim Yacht Agent Montenegro, koji će vam u najkraćem roku obaviti sve formalnosti sa Lučkim vlastima.
Sidište: Sidrište u ovom dijelu Bokokotorskog zaliva se nalazi zapadno od pristaništa u luci, u uvali Meljine. Ovo sidrište je bezbjedno čak i po buri.

Kumborski tjesnac

Ovaj tjesnac spaja hercegnovski i tivatski zaliv. Uz južnu obalu dubine su velike, dok je sjeverna obala tjesnaca niska, a uz obalu je plitko.
Sidrište: U Kumborskom tjesnacu sidrenje je strogo zabranjeno. 

Tivatski zaliv

Ovaj zaliv je smješten između Kumborskog tjesnaca i tjesnaca Verige. U jugoistočnom dijelu zaliva, pred obalom dosta plitko, nalaze se tri manja ostrva: Otok, Stradioti i Prevlaka.
Sidrište: Ispred Luke Tivat mogu se sidriti veći brodovi na dubinama od 18-20m. 
U istočnom dijelu Tivatskog zaliva (uvala Podpolje) nalaze se bazeni uzgajališta školjki zbog čega je sidrenje zabranjeno.
U mjestu Donja Lastva koje se nalazi na istočnoj obali Tivatskog zaliva, između rta Seljanovo i tjesnaca Verige, sidrenje se preporučuje ispred pristaništa na dubini od 30m. Dno je pješčano i muljevito pa drži dobro. 

Tjesnac Verige

Sidrišta u tjesnacu Verige i risanskom zalivuProlaz između Tivatskog i Risanskog zaliva naziva se tjesnac Verige i to je najuži dio u Bokokotorskom zalivu. Najveća dozvoljena brzina u ovom dijelu zaliva iznosi 6čv. Između mjesta Kamenari- Lepetani odvija se intezivan trajektni saobaćaj pa je u tom dijelu potrebno obratiti posebnu pažnju.
Sidrište: Baš kao i u Kumborskom tjesnacu i u tjesnacu Verige sidrenje je strogo zabranjeno.

Risanski zaliv

Okružen strmim i kamenitim obroncima visokih brda, sjeverno od zaliva Morinj, nalazi se risanski zaliv. 
Sidrište: U ovom dijelu Bokokotorskog zaliva najbezbjednije se sidriti ispred Luke Risan. Zbog tvrdog mulja dno drži dobro ukoliko vjetar duva sa juga, a za vrijeme bure prilikom sidrenja preporučljivo je obaranje dva sidra.

Perast 

Barokni grad Boke, nalazi se nasuprot ulazu u tjesnac Verige. Glavno pristanište Perasta nalazi se ispred zvonika centralne crkve.
Sidrište: Sidri se ispred samog grada. Za vrijeme bure najbezbjednije je sidriti bliže istočnoj strani Perasta, a kada je jugo bliže zapadnoj strani, na početku Risanskog zaliva.

Kotorski zaliv

Luka Kotor i Marina KotorKotorski zaliv se nalazi istočno od spojnice rt Gospa (Verige)-pristan Perast.
Luka Kotor se nalazi na krajnjem južnom dijelu Kotorskog zaliva. U Luci Kotor se nalazi: Lučka Kapetanija, pomorski granični prelaz, pogranična policija i carina, Lučka uprava Crne Gore. Ovdje možete obaviti sve formalnosti prilikom ulaska u Crnu Goru kao i na izlasku. Ukoliko želite da se fokusirate na putovanje, a ne da se bavite procedurama budite slobodni i kontaktirajte Yacht Agent Montenegro tim. 
Sidrište: Ukoliko ste odlučili da posjetite kotorski zaliv evo podataka gdje možete usidriti Vaše plovilo:
- 1 milju sjeverozapadno od crkve Sv. Stasije (naselje Dobrota), na dubini od 30m;
- jugozapadno ili sjeverno od crkve Sv. Matije (naselje Dobrota), na dubini od oko 16m; 
- zapadno-sjeverozapadno od lučkog svijetla u Luci Kotor, dubina oko 16m;
- u mjestu Prčanj koji se nalazi na zapadnoj obali Kotorskog zaliva, po jugu se može sidriti bliže obali. Tvrdo muljevito dno.

Obala od rta Mirište do Petrovca


Zaliv Trašte

Uvala Trašte smještena je između rta Kočište i rta Tašte. U okviru ovog zaliva imamo tri manje uvale: Međeđa, Pržno i Bigova. 
Sidrište: U ovom području brodovi se mogu sidriti:
- sjeveroistočno od rta Trašte gdje dno drži dobro, dubina 12-16m
- u dnu uvale Bigova, dno drži dobro, dubina 6-10m.
Ispred samog rta Trašte proteže se pojas plićaka.

Budva

Budva je crnogorska metropola turizma. Ukoliko uplovljavate u ovu luku zidine starog grada i zvonik crkve u starom gradu neka Vam budu glavna orjentacija. U marini Budva se nalazi Lučka Ispostava, granični prelaz i policija.
Sidrište: U ovom dijelu Jadranskog mora treba voditi računa o podmorskom kanalizacionom cjevovodu koji se pruža od rta Zavala prema jugu u dužini od 1,3 milje.

Sidrišta u Budvi

Na ovom području možete se sidriti na sledećim lokacijama:
- manja plovila istočno od Luke Budva, dubina 7-8m,
- veća plovila po buri se mogu sidriti pod obalom kopna zapad-sjeverozapad od rta Zavala,
- veća plovila po jugu se mogu sidriti pod sjeveroistočnom obalom ostrva Sv. Nikola.
Dno ovih sidrišta dobro drži a njihova dubina je od 12-15m. 

Obala od Petrovca do rta Mendra


Petrovac

Petrovac je grad na crnogorskom primorju udaljen od Budve 20 km.
Sidrište: Za vrijeme bure sidrenje se preporučuje 600m sjeverozapadno od kapelice na hridi Sv. Neđelja. Dno u uvali nije pouzdano za sidrenje. Prilikom sidrenja kod Petrovca treba imati u vidu kanalizacionu cijev koja je položena iz uvale Bršalj u jugozapadnom pravcu u dužini od 0,7 milja. 
Zbog brojnih plutača, namijenjenih za vez manjih brodića, nije moguće sidriti ispred same luke. 


Sutomore

Sutomorski zaliv se nalazi 3 milje sjeverozapadno od Luke Bar. 
Sidrište: U ovom zalivu bura duva vrlo jako zbog čega treba sidriti blizu istočne obale zaliva, dubina od 14m do 18m.
U zalivu se ne može sidriti za vrijeme vjetrova sa otvorenog mora. 


Bar

Luka Bar je najveća crnogorska luka za utovar trgovačkih brodova, glavna luka za vez brodova Crnogorske ratne mornarice kao i luka za trajektnu vezu sa lukom Bari- Italija.
Lučka kapetanija Bar-Crna Gora
U ovoj luci možete završiti sve formalnosti neophodne za ulaz i izlaz iz teritorijalnih voda Crne Gore.
U neposrednoj blizini luke nalazi se Lučka kapetanija, a od upravnih organa tu su i policija, granični prelaz kao i Uprava pomorske sigurnosti. Yacht Agent Montenegro je tu da za Vas ubrza formalnosti sa lučkim vlastima.
Sidrište: U morskom području koje je omeđeno spojnicom rt Volujica- rt Ratac sidrenje je zabranjeno, kao i obalom istočno od spojnice.
Sidrenje je dozvoljeno zapadno od spojnice.

Rt Mendra – Ušće rijeke Bojane


Ulcinj


Najjužniji crnogorski grad. Ukoliko u Ulcinj uplovljavate sa jugoistočne strane treba pripaziti na neobilježenu hrid Đeran i plićak Ceku jugozapadno od hridi. Ove opasnosti su udaljene na oko milju od obale.
Sidrište: U ovom dijelu Jadranskog mora bezbjedno se sidriti na sledećim pozicijama:
- uz obalu između rta Volujica i rta Đeran, za vrijeme bure na udaljenosti 0,5-1 milje od obale, dubina 30-40m, dno drži dobro.
- na oko 700 do 800m južno od pristaništa, dno drži dobro. Ovo je najbolje sidrište po buri u ovom području.

Wednesday, June 21, 2017

Kraken Yachts


Novi brend na tržištu-Kraken jedrilice

Kraken je novi brend dizajniran na Novom Zelandu i građen u Kini (Hong Kong), osnovan od strane dva iskusna britanska moreplovca. Oni proizvode plovila za plave vode po povoljnoj cijeni.

Prva tri modela koja su dizajnirana su Kraken 50, Kraken 58 i Kraken 66.
Ova tri modela dizajnirana su od strane Dibley Marin, a napravljena su u Hansheng brodogradilištu u Xiamen. Ovo brodogradilište gradi brodove i drugih brendova kao što je Passport Yachts.
Prvi Kraken je jedrilica od 66ft zvana “White dragon” (bijeli zmaj). Ova jedrilica ima takvu opremu i palubni raspored da plovidba sa malo članova posade bude laka i prijatna.

Kriterijumi pri gradnji


Glavna karakteristika Kraken plovila jeste ta da se grade iz jednog komada tj. trup sa kobilicom je izliven a olovni balast im je ugrađen u kobilicu. Ova kompanija je izašla na tržište sa brendiranim “Zero Keel” sistemom zato što nema šarafa a samim tim nema opasnosti od odvajanja kobilice od trupa.
Prvi kriterijum pri gradnji ovih jedrilica bili su dugačka kobilica i zaštićeno kućište za kormilo. Kako bi se smanjila mogućnost potencijalnog kvara električnih uređaja Kraken Yachts većinom koristi hidrauliku kao pogon za opremu i za jedrenje. Tankovi za gorivo su kapaciteta do 2000 litara što im omogućava da pređu distancu od oko 1,400 nautičkih milja.

Cijena je ključna


Cijena Krakenovih jahti je ključna kada je riječ o prodaji. Pozicionira ih nešto iznad brodogradilišta koja serijski proizvode plovila i malo ispod tipično visoke do srednje klase jahti rađenih po narudžbi.
Kraken modeli jedrilica

Specifikacije


Kraken 66


Kraken 66 je prva od tri jedrilice Kraken flote. Ovu jedrilicu karakterišu udobnost, sigurnost i pouzdanost. Idealna je za sve one koji vole jedrenje.

Dužina preko svega 20.12 m 66 ft
Dužina vodene linije 18.11 m 59.42 ft
Širina 5.50 m 18.0 ft
Gaz 2.65 m 8.7 ft
Deplasman 37,750 kg 83,224 Ib
Balast 12,500 kg 27,557 Ib
Površina jedara 215.8 m2 2,3220 ft2
Snaga motora 200 HP 150 KW
Rezervoar za gorivo 1,900 l 500 G
Rezervoar za vodu 1,200 l 330 G
Sertifikat RCD Category 'A' Ocean -

CIJENA: 1,695,000 USD

White dragon
Kraken 66ft


Kraken 58


Kraken 58 dizajniran je tako da Vam pruži osjećaj sigurnosti, udobnosti, da pruži najbolje za vlasnika koji znaju šta žele i šta zahtijeva more.

Dužina preko svega 17.67m 58ft
Dužina vodene linije 15.82m 51.75 ft
Širina 5.20m 17.1ft
Gaz 2.30m 7.5 ft
Deplasman 29,400 kg 64,815 Ib
Balast 8,750 kg 19,290 Ib
Površina jedara 215.8m2 2,3220ft2
Snaga motora 160HP 120 KW
Rezervoar za gorivo 1,400l 370 G
Rezervoar za vodu 1,000l 264 G
Sertifikat RCD Category 'A' Ocean -

CIJENA: 1,095,000 USD

Kraken yacht 58
Layout - Kraken 58 ft

Kraken 50


Ovaj tip jedrilice je savršen za sve vrste jedrenja kako na kratkim rutama tako i za one na dužim relacijama.

Dužina preko svega 15.24m 50ft
Dužina vodene linije 13.74m 45.1
Širina 4.50m 14.9
Gaz 2.30m 7.5
Deplasman 16,850kg 37,148
Balast 6,327kg 13,948
Površina jedara 134m2 1438ft2
Snaga motora 80 HP 60 KW
Rezervoar za gorivo 880l 194 G
Rezervoar za vodu 700l 154 G
Sertifikat RCD Category 'A' Ocean -

CIJENA: 695,000 USD
Kraken Yachts 50
Layout - Kraken 50ft

Ukoliko ste zainteresovani za neki od ova tri modela Kraken jedrilica ili Vas interesuju neke dodatne informacije kontaktirajte Yacht Agent Montenegro.

Friday, June 16, 2017

Marina Porto Montenegro-Tivat

The most exclusive marina in Adriatic-Porto Montenegro

Porto Montenegro is a luxury marina for yachts placed in Tivat. It is one of the most exclusive marinas on Adriatic coast. Porto Montenegro is a resort that has marina for yachts from 12m to 250m length, residential hotel and business facilities. It has around 450 berths with short term reservation option, as well as long term berths reservation, up to 30 years. Porto Montenegro has a border passage status, which means that you can do all port and customs duties on entrance or exit of Montenegro territorial waters in it, and also, you can purchase duty-free diesel fuel for your vessel at any time.

Porto Montenegro - tax free diesel
Porto Montenegro-Tivat


Marina has a number of various services and some of them are:
- customs
- electrical current
- Wi-Fi internet
- 24-hour security...

Porto Montenegro is placed on only three hour flight from major European city, and have three airports nearby: airport Tivat (7 km), airport Dubrovnik (46 km) and airport Podgorica (90 km). All three airports are well connected by regular charter flights and you also can lend in private jets.


GPS coordinates of Marina Porto Montenegro-Tivat: N 42°43' 
                                                                                    E 18°69'


Distance by sea from Kotor 6 NM, Budva 22 NM, Ulcinj 50 NM, Bar 38 NM, Dubrovnik 37 NM, Lustica Bay 16,3 NM, Portonovi 4 NM.

In case you need an agent to do for you customs duties, or tax-free fuel, or you want to make reservation of berth, you can contact Yacht Agent Montenegro.

What is nearby?

Tivat

Tivat is one of the recent and most modern towns in Boka Kotorska Bay. In spite of its yang age, Tivat has a lot of interesting and attractive sights. Renaissance mansion Buca downtown, Ostrvo Cvijeca (flower island), Upper Lastva, magnificent Plavi Horizonti (Blue Horizons) beach and Sveti Nikola (St. Nicolas) island are some of the sights you do not want to miss while in Tivat. The town itself has a natural marina Kaliman. Tivat is the only seaside town which has an airport.

Kotor

Port of Kotor and Marina Kotor
Kotor
Due to its beauty, vast and magnificent postures, Boka Bay is one of the most interesting sight of Mediterranean. Surrounded by mountain of Lovcen and sea, Kotor is placed on very end of Boka Bay, one of the 25 most beautiful bays in the world. This town surrounded by vast mid evil fortress is only 10 km far from Porto Montenegro. The mid evil fortress has tree entrances to town: one to the see, that will take you to promenade and shore; second over the river of Skurda, that will take you toward Risan and Herceg Novi; and third over Gurdic, fresh water spring, that will take you to Trojica hill and Cetinje-Budva crossroads. If you visit Kotor, be shore to don't miss sites like mid evil walls, St. Tripuns Cathedral, Churches of St. Nikola and St. Luka, Maritime Museum, etc. Kotor is on UNESCO list of world heritage since 1979. Marina Kotor has 30 berths.

Herceg Novi

Herceg Novi-Montenegro
Herceg Novi
On significant and attractive space between mountain Orjen (1895m) and entrance in one of the most beautiful bays in the world Boka Bay, there is Herceg Novi, most recent mid evil town in Adriatic. If you have opportunity to be in this Boka Bay town we suggest that you see: Spanjola, Kanli Kula (tower), Sat Kula (clock tower), St. Jeronimo tower, Forte Mare, Citadela, etc. Herceg Novi is 20 km away from Tivat.


Jaz

Jaz is a beach 20 km east of Tivat. It consists of two parts, one that is 500 m long and other that is 300 m long. It is one of the longest beaches in Montenegro and it is tourists favorite.

Old Town Budva

Old Town Budva , due to the fortress, is one of the oldest towns in Adriatic. Cobblestone streets, mid evil cathedrals, and ancient facades with streets shaped like a labyrinth. Preserved Old Town with modern coastal community and pictures k port, makes Budva today one of the most popular tourist centers of Montenegro. Budva has a marina of 300 berths. Budva is a host of numerous regattas, fears and festivals. It is 25 km away from Tivat.

Sveti Stefan

Sveti Stefan-Montenegro
Sveti Stefan
Sveti Stefan is peninsula 35 km away from Tivat. It is connected to the mainland with an artificial strip of land, and because of that is called "Montenegro Palm of Dubai". This is rather arguable because St. Stefan is a few centuries old, while Palm does not have a decade. This peninsula is the most luxurious resort in Montenegro, and in Adriatic sea as well.

Bar

Bar-Montenegro
Bar
Town of Bar, with port and marina, represent one of the most beautiful Montenegro destinations. Port and marina are at its core. Marina Bar has around 650 berths. There are hotels, restaurants, shops and banks nearby. Old Town Bar is 75 km east of Tivat. Well preserved remains of mid evil walls from the 9th century have a great whew of town and surroundings. The most appealing sight of Bar is old olive tree that has been here for more than two millenniums, and it is one of five oldest trees on planet.

Ulcinj

Ulcinj-Montenegro
Ulcinj
Old Town Ulcinj is one of the oldest urban and architectural complexes in Adriatic. The opinion is unanimous of the old town with its ilirian fortress, citadel, markets and squares and particular landscape, represents a cultural and historical monument of wast significance. Our proposal is for you to see: Balsica tower, Palace and Castle, Slave market, etc. Ulcinj is 90 km away from Tivat.

Lovcen

Lovcen is the most important mountain and national park in Montenegro. It is 80 km away from Tivat. Mountain raises above Boka Bay. It is very high and it has two peaks: Stirovnik 1749 m above sea level, and Jezerski Vrh (1657m) on which there is a mausoleum of our famous poet and ruler Petar II Petrović Njegos. To reach mausoleum you have to climb 461 stairs. Mountain Lovcen area is famous for its cuisine, delicacies as Njeguska ham, their cheese and so sage.

Dubrovnik

Dubrovnik is town of Adriatic sea in south Croatia.It is well known cultural and touristic center of south east Europa. It has famous Old Town and many cultural and sacral monuments. It is onlu 70km away from Tivat.
Old town Dubrovnik-Croatia
Dubrovnik


Tuesday, June 13, 2017

Why Yacht Agent Montenegro?

8 reasons why you need Yacht Agent in Montenegro


1. Berth reservation

Annual berths-Montenegro
Berth reservation seams like a very simple thing to do.However, during the busy summer season it is unlikely there are any available, so reservation in advance is a key issue.Yacht Agent Montenegro will do that for you in all Montenegro marinas and ports, and we will resolve all entrance and exit port authorities formalities.

2. Technical support and service

You are in the Adriatic Sea and you are in trouble due to some malfunction of your vessel. Contact the agent. There is no need for wasting time in search for repair shops and shipyards, because every moment counts when your safety is at steak.Our team of mechanics is always ready to assist you.

3. Tax-free diesel refueling

Over the years Montenegro favorableness toward nautical tourism is raising. Proving that, we have benefits that our visitors experience during their visits of our marinas. One of the most important is abolition of all taxes on diesel fuel. You can address Yacht Agent Montenegro and considerably reduce fuel expenses, because we are able to provide tax-free diesel for your private, or charter yacht.Tax-free diesel fuel is available at: Marina Bar, Port of Bar and Porto Montenegro Tivat. 

4. Insurance of yacht, crew and passengers

Casco insurance is a kind of insurance that will provide you absolutely enjoyable vessel.It covers risk like: total loss of a vessel, vessel incidents, fire, explosion, thunder strike, earthquake, strand, capsize, sinking, etc. Insurance company is offering different packages of protection from risks. To chose from them you need to study them all. If you are not familiar with procedures of obtaining an insurance policy, please contact Yacht Agent Montenegro.We will help you chose your insurance package.


5. Legal advices

VAT on the corporate body is 9%You are in Montenegro and you are familiar with our tax allowance for foreigners (VAT on the corporate body is 9%, VAT for charter is 0%, VAT for marine services is 7%....). You decided to start your business in Montenegro.For sure you did not broth your lawyer on your family trip, and you need legal help. Yacht Agent Montenegro has a team of lawyers which can give you all the necessary legal help. 

6. Charter

When you want to spend your vacation with your family and friends in Montenegro on a cruise, and you do not have time to organize it, Yacht Agent Montenegro is your choice. After we are familiarized with your plans and wishes we can propose you our ideas and help you have the best vacation ever.

Restaurants in Montenegro

7. Restaurant reservation

You are cursing Boka Kotorska bay. You and your guests want something special for lunch or dinner. Restaurant "Stari Mlin" (Old Mill) is offering domestic cuisine and international specialties of the highest quality. There is a pier in front of the restaurant, so you can visit them strait from your yacht.8. Trip adviser 

Tara raftingYou came to Montenegro by Yacht, but you want to see inland, for you have heard it has a variety of natural and cultural sights.Yacht Agent Montenegro will organize for you and your guests tourist tours with trained tourist guides, and will make your experience in Montenegro unforgettable.
Bridge Tara river

Montenegro - Skadar lake

Thursday, June 8, 2017

Anchorages in Montenegro

Montenegrin coast-Anchorages


Žanjice beach

Žanjice beach is placed on the entrance of Boka Bay, on the western side of Lustica peninsula. South of this beach there is an even smaller one called Mirišta.
Anchorage: In this part of Boka Bay you can anchor in the middle of Žanjice beach, or in front of Mirišta beach, which is more exposed, less protected. If you decide to anchore in these parts you have to pay attention to sea wrecks which are lain down on 400 m west from Ogada rocks, between Žanjice and Mirišta beach, on 30m below sea level.
Anchorages in Boka Bay

Herceg Novi Bay

Herceg Novi 

The town with mid evil walls, a fortress is the only one in Boka Bay which can be seen from open sea. Port of Herceg Novi is placed to the opposite side of entrance to Boka Bay, and on the north shore of Herceg Novi bay.
Anchorage: Anchorage is permitted west and east from port, in Meljine beach, near port of Zelenika, or in front of Igalo (Topla beach). It is important to say that the end of this beach is shallow.

Zelenika

Port Zelenika is on the northeast shore of Herceg Novi bay. This port is border crossing passage where you can do all the necessary entrance-exit procedures. It is border crossing that has Harbor Master's Office dominion, customs and border police. Marina Zelenika is nearby. In case you want to enjoy Boka bay, and not to deal with a paperwork, you can contact Yacht Agent Montenegro, and we do all the port formalities for you.
Anchorage: In this part of Boka Bay you are recommended to anchor in Meljine beach. This anchorage is very safe, even in south winds.

Kumbor strait (channel)

This channel is between Herceg Novi and Tivat bay. On its soudern shore is deep, while on north is low, and shallow by shore.
Anchorage: In Kumbor strait anchorage is strictly prohibited.

Tivat Bay

This bay is placed between Kumbor channel and strait of Verige. In south-east part of bay, near shore is shallow, and there are tree small islands: Ostrvo, Stradioti and Prevlaka.
Anchorage: In front of port Tivat there is a possibility for anchorage even of big ships, due to depth of 18-20 m. On east part of Tivat Bay (Podpolje beach) there are basins for breathing seashells and anchorage is strictly prohibited.
In Donja Lastva, on the east shore of Tivat Bay, between cape Seljanovo and strait of Verige anchorage is recommended in front of beach on depth of 30m. Sea bottom is sandy and muddy and holds anchor well.

Strait of Verige


Anchorages in strait of Verige and Risan BayThe passage between Tivat and Risan Bay is strait of Verige, and it is the longest part of Boka Bay. The speed limit is 6 knots at this part. Between Kamenari and Lepetani there is a frequent ferry boat traffic and you need to pay special attention passing true.
Anchorage: Strictly prohibited for this part.

Risan Bay

Surrounded by rocks and high cliffs, north of Morinj beach there is Risan Bay.
Anchorage: In this part of Boka Bay the safest place to anchor is in front of Port of Risan. Sea bottom is very muddy, so it holds anchor well if winds are from south, but you must lower both anchors if winds are north.

Perast 

Ba-rock Boka town, placed opposite strait of Verige. Its prime pier is in front of central church bell tower.
Anchorage: It is in front of town. When it is Bura (north wind) safer is on east side of Perast, and when winds blow south, neart to west side, on the beginning of Risan Bay.


Kotor Bay

Port of Kotor and Marina KotorKotor is east from line Gospa cape-Verige-Perast pier.
Port of Kotor is on far south part of Kotor Bay. Port of Kotor has a Harbour Master's Office, border line crossing, border police and customs, Port State Montenegro. Here you can do all port formalities. If you rather focus on your journey, and not to do port formalities, feel free and contact Yacht Agent Montenegro team.
Anchorage: 
- 1 mile northwest from St. Stasije church (Dobrota) on 30m depth
- southwest, or north from St. Mathews church (Dobrota) on 16 m depth
- west-northwest from port light in port of Kotor on 16 m depth
- in the place called Prčanj on the west shore of Kotor Bay, during south winds is recommended to anchor near shore. The sea bottom is hard and muddy.

Coast from Miriste Cape to Petrovac

Bay of Traste

This bay is between Kociste cape and Traste cape. There are tree beaches: Mededa, Przno and Bigova
Anchorage: In this area you can anchor:
- north-east from cape Traste, sea bottom holds good, 12-16 m deep.
- in the bottom of Bigova beach, sea bottom holds good, 6-10 m deep.
- in front of Traste cape there is a shallow water belt.

Budva

Budva is a Montenegrin tourism metropolis. When entering this port, Old Town walls and bell tower should be your primary orientation marks. In the port of Budva there is Branch Offices dominion, border crossing and police.
Anchorage: In this Adriatic port you should consider under sea sewage pipeline laid from Zavala cape to south 1,3 miles long.
Anchorages in Budva
In this area you can anchor:
- smaller vessels- east from port Budva, 7-8 m
- bigger vessels - in south winds can anchor on west-northwest from cape Zavala
- bigger vessels - in north winds can anchor on the northeast shore of St. Nicolas island.
Both of this anchorage holds well and depth is 12-15 m.


Coast from Petrovac to Mendra cape

Petrovac

Petrovac is a small, pictures town on 20 km from Budva.
Anchorage: In south winds anchorage is recommended on 600 m northwest from chapel on St. Nedelja island. Bothom of the beach in front of Petrovac is not reliable for anchor. During anchor in Petrovac you should consider sewage pipeline that goes from Brsalj beach due south-west for 0,7 miles.
Because of vast number of boat marks for small vessels it is not possible to anchor in front of the town.

Sutomore

Sutomore beach is 3 miles northwest from port of Bar.
Anchorage: On this beach south wind blows on high rate, so you should anchor near east shore, it is 14-18 m deep.
You can not anchor on this beach if winds are coming from open sea.


Bar

Port of Bar is the biggest Montenegro port for commercial ships, major port for Montenegro Navy ships, and port for ferry line with port of Bari-Italy. In this port you can do all formalities necessary for entrance/exit Montenegro territorial waters.
Harbor Master's Office-Bar, Montenegro
Nearby port there is  Harbor Master's Office, border crossing, border police, customs and Department for Safety at Sea. Yacht Agent Montenegro is here for you, to finish your port formalities in no time.
Anchorage: In sea territory behind the line Voluica cape-cape Ratac anchorage is prohibited, as at shore east of that line. Anchorage is allowed west of that line.


Mendra cape-river Bojana waters meet

Ulcinj


Montenegro far south. If you are approaching Ulcinj from southeast you should be careful for unmarked rock Deran and shallow waters Ceka, southwest from rock. These danger point are one mile away from shore.
Anchorage: In this part of Adriatic it is safe to anchor on locations:
- between Voluica cape and Deran cape, during south wind, near shore 0,5 to 1 mile distance, it is 30-40m deep and sea bottom holds well.
-on 700 to 800 m south of Ulcinj marina, sea bottom holds well. This is the best anchorage in south wind for this area.

Thursday, June 1, 2017

Marina Porto Montenegro-Tivat

Najekskluzivnija marina na Jadranu-Porto Montenegro

Porto Montenegro je luksuzna marina za jahte smještena u Tivtu i predstavlja jednu od najekskluzivnijih marina duž Jadranske obale. U kompleksu Porto Montenegro se nalazi marina za jahte dužine od 12 metara do 250 metara, rezidencije i poslovni prostori. Raspolaže sa oko 450 vezova. U ovoj marini postoji mogućnost kratkoročnog zakupa veza i dugoročnog do čak 30 godina. Porto Montenegro je stekao status graničnog prelaza tako da se čitava carinska procedura kako na ulasku tako i na izlasku iz teritorijalnih voda Crne Gore može obaviti u marini, a klijentima je u svakom trenutku na raspolaganju i mogućnost snabdijevanja gorivom, koje je oslobođeno poreza.

Porto Montenegro - tax-free gorivo
Porto Montenegro-Tivat

Marina pruža veliki broj usluga, a neke od njih su: 
- carina, 
- napajanje električnom energijom, 
- Wi-Fi internet, 
- 24-časovno obezbjeđenje... 

Porto Montenegro je udaljen najviše 3 sata avionom od najvećih evropskih gradova, i do njega se može doći preko tri međunarodna aerodroma – aerodrom Tivat (7km), Dubrovnik (46km) i Podgorica (90km). Svi ovi aerodromi dobro su povezani čarter i redovnim letovima, a nude i mogućnosti slijetanja za privatne avione.

GPS koordinate marine Porto Montenegro-Tivat: N 42° 25'
                                                                                   E 18° 41'


Udaljenost morskim putem: Kotor 6 NM, Budva 22 NM, Ulcinj 50 NM, Bar 38 NM, Dubrovnik 37 NM, Luštica Bay 16.3 NM, Portonovi 4 NM.

Ukoliko Vam je potreban agent pri posredovanju kod Lučkih vlasti, snabdijevanju tax-free gorivom ili želite da rezervišete ili zakupite vez u ovoj crnogorskoj marini kontaktirajte Yacht Agent Montenegro.

Šta je u blizini?


Tivat

Tivat je jedan od najmlađih i najmodernijih gradova Bokokotorskog zaliva. Iako je najmlađi grad Boke, Tivat ima dosta zanimljivih i atraktivnih destinacija. Renesansni Ljetnjikovac Buca u centru grada, Ostrvo Cvijeća, Gornja Lastva, veličanstvena plaža Plavi horizonti i ostrvo Sv. Nikola su neke od turističkih destinacija koje treba posjetiti u Tivtu. U samom gradu nalazi se prirodna marina Kalimanj. Tivat je jedini primorski grad u Crnoj Gori koji ima aerodrom.


Kotor

Kotor
Po svojoj ljepoti, prostranstvu i raskošnom reljefu, Boka Kotorska se ubraja među najinteresantnije turističke destinacije Mediterana. Okružen planinom Lovćen i morem, Kotor se nalazi na samom kraju Bokokotorskog zaliva, jednog od 25 najljepših zaliva svijeta. Ovaj grad, okružen čvrstim bedemima, udaljen je od Porto-Montenegra oko 10 km. Nad gradom se uzdiže stara tvrđava. Stari grad Kotor ima troje vrata. Vrata na more koja vode na gradsko šetalište i obalu; Vrata na rijeku, vode prema Risnu i Herceg Novom; dok Vrata od Gurdića, vode prema Trojici i raskrsnici Cetinje – Budva. Dolaskom u ovaj grad bićete u mogućnosti da posjetite neke od atrakcija od kojih su najpoznatije: Zidine starog grada, Katedrala Sv. Tripuna, Crkva Sv. Nikole i Sv. Luke, Pomorski muzej… Od 1979. nalazi se na UNESCO-vu listu zaštićene svjetske kulturne baštine. Marina Kotor raspolaže sa 30 vezova.

Perast

Perast-Montenegro
Perast
U podnožju brda Sv. Ilije (873), a na mjestu gdje se razdvajaju kotorski i risanski zaliv, nalazi se gradić Perast. Perast se nalazi na 25 km udaljenosti od Tivta. Ono po čemu je Perast prepoznatljiv su dva ostrva: ostrvo Sv. Đorđe i ostrvo Gospa od Škrpjela. 

Herceg Novi-Montenegro
Herceg Novi

Herceg Novi

Na značajnom i atraktivnom prostoru između planine Orjen (1895 m) i ulaza u jedan od najljepših zaliva svijeta, Boku Kotorsku, smjestio se Herceg-Novi, najmlađa srednjovjekovna građevina na Jadranu. U koliko budete u prilici da posjetite ovaj bokokotorski grad predlažemo Vam da posjetite sledeća utvrđenja: Španjola, Kanli Kula, Sat Kula, Kula Sv Jeronima, Forte Mare, Citadela.
Herceg Novi je udaljen od Tivta 20 km.Jaz

Jaz je plaža koja se nalazi 20km udaljenosti istočno od Tivta. Sastoji se od dva dijela, jedan dužine 500m, a drugi 300m. Kao jedna od najdužih plaža u Crnoj Gori omiljena je među turistima.


Stari grad Budva

Zahvaljujući tvrđavama Starog grada, Budva je jedan od najstarijih gradova Jadrana. Kaldrmisane ulice, srednjovjekovne katedrale i drevne fasade u svom istorijskom kvartalu daju joj oblik lavirinta. Očuvan Stari Grad sa modernom primorskom zajednicom i slikovitom lukom, čini Budvu danas najmodernijim centrom Crne Gore. U Budvi se nalazi i marina sa 300 vezova. Budva je domaćin brojnih regata, sajmova kao i festivala. Nalazi se na 25-om kilometru od Tivta.

Sveti Stefan

Sveti Stefan-Montenegro
Sveti Stefan
Sveti Stefan je poluostrvo, udaljeno 35 km od Tivta. Povezan je sa kopnom uskim zemljanim nasipom, što je vjerovatno i razlog zašto su ga počeli nazivati "Crnogorska Palma Dubaija". Mada je ovo dosta diskutabilno, jer Sveti Stefan postoji već više stotina godina, dok palma nema ni deceniju. Ovo poluostrvo predstavlja najluksuznije ljetovalište u Crnoj Gori, a jedno je od najluksuznijih ljetovališta na Jadranskom moru.

Bar

Stari Bar-Montenegro
Bar
Bar zajedno sa lukom i marinom, predstavlja jednu od najljepših destinacija u Crnoj Gori. Luka i Marina Bar se nalaze u samom srcu grada. Marina raspolaže oko 650 vezova. U blizini luke se nalaze hoteli, rastorani, banke. Stari dio grada, Stari Bar, nalazi se 75 km jugoistočno od Tivta. Dobro očuvani ostaci zidina i tvrđava, koji datiraju iz 9 vijeka, daju predivan pogled na cijeli grad i okolinu, Najprivlačniji dio starog grada predstavlja maslina stara 2000-2500 godina, koja spada u 5 najstarijih maslina na svijetu.


Ulcinj

Ulcinj-Crna Gora
Ulcinj
Stari grad u Ulcinju je jedna od najstarijih arhitektonsko-urbanističkih cjelina na Jadranu. Jedinstveno je mišljenje da Stari grad sa svojim ilirskim bedemima, Citadelom, pijacama i trgovima a naročito gradskim pejzažom, predstavlja u cjelosti kulturno-istorijski spomenik od neprocjenjivog značaja. Neke od najznačajnijih istorijskih znamenitosti Ulcinja, koje Vam predlažemo da posjetite su: Kula Balšića, Palatu i Dvore, Trg robova. Nalazi se na 90-om kilometru od Tivta.

Lovćen

Lovćen je najznamenitija planina i nacionalni park u Crnoj Gori, udaljen oko 80km od Tivta. Uzdiže se iznad Boke Kotorske. Visinom se posebno ističu dva njegova vrha: Štirovnik, čija najviša tačka doseže čak do 1749 metara iznad mora, i Jezerski vrh (1657 metara) na kome je smešten mauzolej čuvenog pesnika i vladara Petra II Petrovića Njegoša. Do mauzoleja možete doći tako što ćete preći 461 stepenicu. Područje oko planine Lovćen, poznato je po vrhunskoj kuhinji i mnogobrojnim specijalitetima, poput čuvene njeguške pršute, njeguškog sira i kobasica.

Dubrovnik

Dubrovnik je grad smješten na Jadranskom moru, u južnoj Hrvatskoj. Ubraja se u jedan od najznačajnijih kulturnih i turističkih centara u cijeloj Jugoistočnoj Evropi. Poznat je po svom starom gradskom jezgru sa brojnim kulturnim i sakralnim spomenicima. Dubrovnik je od Tivta udaljen svega 70km.
Stari grad-Dubrovnik
Dubrovnik