Thursday, December 31, 2015

Price of Tax Free Diesel in Montenegro

New price drop of Tax and Duty Free Diesel in Montenegro - Adriatic Sea!

Tax free bunkering
Today's lowest price of Diesel is 0,381 EUR/lit.
Price of regular eurodiesel is 0,87 EUR/lit.
The price is valid until 12th of January 2016.
We are able to supply with duty and tax free diesel booth private and chartered yachts as well as all other kind of private and commercial vessels.

Supply points are Porto Montenegro - Tivat, Marina Bar and Port of Bar.

For more info, please contact Yacht Agent Montenegro or dial +382 67 552 287

If you are interesting to receive updates about duty free diesel prices in Montenegro - Adriatic region, please contact us.

We wish you a Happy and Successful New Year 2016 !

Najniža cijena Dizela u Crnoj Gori za 2015 godinu

Gorivo bez akciza i poreza Crna GoraNovim pojeftinjenjem naftinih derivata u Crnoj Gori, cijena dizela je dostigla najnižu vrijednost u 2015 godini.
Trenutna cijena Eurodizela je 0,87 €/lit.

Naša agencija je u prilici da obezbjedi dizel bez akciza i poreza za privatne i charter jahte i brodove u tranzitu.
Najniža cijena Eurodizela bez akciza i poreza je 0,381 €/lit.

Snadbijevanje plovila bezcarinskim gorivom možemo obaviti u Marini Bar, Luci Bar i Porto Montenegro Tivat.
Ove cijene su aktuelne do 11. januara 2016 godine.

Za više informacija o uslovima pod kojim možete dobiti bezcarinsko gorivo, kontaktirajte Yacht Agent Montenegro na +382 67 552 287

Srećnu i uspješnu Novu godinu 2016 vam želimo.

Tuesday, December 1, 2015

Promjena vlasnika / vlasništva broda-plovila na Delaware tablice

Kako bi vaše novo plovilo upisali u Delaware registar brodova neophodna su vam sljedeća dokumenta:

 • Lični dokumet novog vlasnika – Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podaci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, ovjeren od strane notara i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik. U kupoprodajnom ugovoru moraju biti navedeni sledeći podaci o plovilu: dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Prijava za promjenu vlasnika broda-plovila na Delaware


Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu promjene vlasnika plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon:
 +382 67 552 287
ili preko kontakt forme na linku:
www.yachtagent.me/sr/kontakt.html
Yacht and Port Agent Montenegro

Obnova / Produžetak registracije na Delaware tablice

Ukoliko je vaše plovilo ranije bilo registrovano na Delaware table i želite obnoviti ili produžiti registraciju, neophodno je da se ulogujete na vaš nalog. Za to će vam biti neophodni sledeći podatci koji se nalaze na plavoj karti (Boat Registration Certificate):

 • Broj trupa plovila (Hull Number)
 • Registarski broj Delawara (DL Number)
 • Prezime na koje je plovilo registrovano ili preduzeće/kompanija (Last Name/Corp Name)

Morate se ulogovati preko zvaničnog web sajta: delaware.gov
Nakon provjere i potvrde postojećih podataka koje nađete na Vašem nalogu, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu obnovu - produžetak registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon:
 +382 67 552 287 
ili preko kontakt forme na linku:

Uslovi registracije polovnog/korištenog broda-plovila na Delaware tablice

Ako ste kupili polovno plovilo i želite ga registrovati u Delaware registar brodova neophodna su vam sledeća dokumenta:

 • Lični dokumet vlasnika - Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podatci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, ovjeren od strane notara i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik. U kupoprodajnom ugovoru moraju biti navedeni sledeći podatci o plovilu: dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora.
 • Odjava iz predhodnog registra, ukoliko je plovilo bilo registrovano u nekom drugom registru. Ukoliko je plovilo bilo registrovano u Delaware registru, neophodno je odraditi promjenu vlasnika DL registracije.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Prijava za registraciju polovnog broda-plovila na Delaware table

Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon: 
+382 67 552 287 
ili preko kontakt forme na linku: 

Uslovi registracije novog broda-plovila na Delaware tablice

Kako bi vaše novo plovilo upisali u Delaware registar brodova neophodna su vam sledeća dokumenta:

 • Lični dokumet vlasnika - Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podaci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, izdat od strane ovlaštenog distributera plovila i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Registraciona Forma Delaware
Prijava za registraciju novog broda-plovila na Delaware table

Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon
+382 67 552 287 ili preko kontakt forme na linku:
http://www.yachtagent.me/sr/kontakt.html
Yacht Agent Montenegro

Delaware Registracija Brodova u Crnoj Gori

Prilikom registrovanja plovila u Delaware registar brodova, razlikujemo sljedeće situacije:

 1. Upis novog plovila
 2. Upis polovnog plovila / prepis iz drugog registra
 3. Obnova / Produžetak registracije
 4. Promjena vlasnika registracije

Najčešća pitanja:

Koja plovila mogu biti registrovana na DL table?
U Delaware registar plovila mogu se upisati jahte, gliseri, jet ski - vodeni skuteri, jedrilice na motorni pogon, barke, barkase, splavovi, kuće na vodi...

Koliko plovila mogu registrovati na DL table na svoje ime?
Ne postoji ograničenje u broju registrovanih plovila na DL table za pojedinca ili kompaniju.

Ima li ograničenja za građane određenih država za upis plovila?
Delaware Registar Brodova nema ograničenja po pitanju nacionalne pripadnosti vlasnika plovila za upis u Delaware registar.
Postoji mogućnost da država čiji je vlasnik plovila državljanin ima određena ograničenja i na samom vlasniku je da ista provjeri.

Može li jedno plovilo biti registrovano na više osoba ili kompanija?
Može. Prilikom popunjavanja prijave za registraciju imate mogućnost upisa do tri osobe ili kompanije.

Prestanak važenja registracije?
Registracija se obavlja na period od 1 godine ili 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije.

Šta je još neophodno imati osim registracije?
Nakon obavljene registracije u Delaware registru brodova, neophodno je uplatiti osiguranje ka trećim licima. Kontaktirajte nas za najbolju ponudu osiguranja plovila kod nacionalnih  i međunarodnih osiguravajućih kuća.
Uz obavezno osiguranje ka trećim licima, neophodna vam je i dozvola za korištenje plovnih puteva – Vinjeta. Vinjetu za vaše plovilo možete izvaditi u Lučkoj Kapetaniji Bar ili Kotor, ali i u lučkim ispostavama Vripazar, Budva, Ulcinj, Tivat, Zelenika I Herceg Novi.
Odobrenje za upravljanje plovilom u zavisnosti od veličine i klase istog. Ove sertifikate izdaju Lučke Kapetanije Bar i Kotor.

Da li moram sa sobom imati potvrdu o registraciji?
Apsolutno! U slučaju kontrole na moru od strane inspektora Lučkih Kapetanija, dužni ste pokazati potvrdu o registraciji (Boat Registration Certificate). Takođe pored registracije, na samom plovilu dužni ste istaći i naljepnice na kojima je naveden period trajanja iste.

Mogu li upravljati plovilom ako nisam vlasnik plovila?
Naravno. Da biste upravljali plovilom registrovanim na DL table neophodno je da imate notarizovano punomoćje od vlasnika ili zakonskog predstavnika kompanije u čijem je plovilo vlasništvu.

Šta ako nemam kod sebe potvrdu o registraciji?
Ukoliko lice koje upravlja plovilom na moru prilikom kontrole inspektora L.K. nema registraciju, protiv njega će biti pokrenute zakonske mjere, a plovilo će biti zaplijenjeno.