Tuesday, February 17, 2015

Registracija novog plovila do 7 metara u CG Registar kupljenog u inostranstvu

Ukoliko želite da novo plovilo do 7 metara koje ste kupili u inostranstvu registrujete na MNE tablice, potrebno je pratiti korake koje navodimo u nastavku teksta.
Pod novim plovilom se podrazumijeva da plovilo ranije nije bilo upisano niti u jedan Registar plovila u inostranstvu.
Potrebna su sledeća dokumenta:
1. Dokaz o vlasništvu: Kupo-prodajni ugovor između vlasnika i proizvođača plovila, njihovog zakonskonskog predstavnika ili ovlaštenog distributera.
2. Carinska deklaracija: Ovaj dokument izdaje Uprava Carina Crne Gore, nakon obavljenog carinjena plovila. Uz potvrdu o carinjenju u Upravi Carina CG je potrebno priložiti dokaz o vlasništvu i potvrde o plaćenim taksama prema UC CG.
Prilikom carinjenja potrebno je angažovati špeditersku agenciju. Na svim graničnim prelazima postoje kancelarije više špedicija, a cijene usluga zavise od agencije do agencije.
3. Zahtjev za pregled plovila: Podnosi se u Upravu Pomorske Sigurnosti u Baru.
4. Polisa osiguranja: Vadi se u nekom od predstavništva ovlašćenih osiguravajućih kuća za osiguranje korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Cijene polisa variraju od tipa, namjene i dužine plovila, kao i ukupne snage pogonskih motora. Najbolju ponudu osiguranja plovila, posade i putnika možete dobiti preko YachtAgent.me

Nakon pribavljene dokumentacije potrebno je otići do kancelarija Lučke Kapetanije u Baru ili Kotoru i uz zahtjev za registraciju plovila i potvrde o plaćenim taksama, priložiti gore navedenu dokumentaciju.
Yacht Agent Montenegro nudi usluge registracije plovila po najpovoljnijim cijenama, za više informacija možete nas kontaktirati putem forme na sajtu ili na navedene brojeve telefona.

Registracija glisera Crna Gora
Ilustracija