Wednesday, January 14, 2015

Required documents for entry of a yacht into the Montenegrin Yacht Register

Montenegrin Yacht Register allows registration of yacht and boats in favorable conditions in
accordance with international regulations.
Montenegrin Yacht Register Flag

According to Montenegrin law,
Yacht is navigable vessel intended for pleasure, sports and recreation, with the length of 7 meters and more, which is not engaged in international trade.
For entry into the Montenegrin Yacht Register and acquiring all benefits of the Montenegrin flag the following documents are required:

 1. Application for enlistment of a yacht in the Yacht Register with the proposed name of the yacht (form of the Register)
 2. Certified copy of the Owner’s identification document for a natural person (identity card or passport) or a registration document for a legal entity
 3. Evidence of ownership, declaration of ownership and purpose of the yacht, and the power of attorney in case that the enlistment in the Register is not performed personally by the Owner or co-owner or charterer (form of the Register)
 4. Certificate of regulated mandatory insurance for the amount of at least 800.000,00 €
 5. Application for Radio License (form of the Register)
 6. Document of Deletion from the previous register or, in the case of first registration, Builder’s Certificate
 7. Certified copy of sale and purchase agreement or in case of the first registration, builder’s papers with buyer’s name stated;
 8. International Tonnage Certificate or Builder’s Certificate with technical properties including tonnage data.
 9. Request for getting MMSI number

Saturday, January 3, 2015

Procedura registracije jahte do 24m

Svi vlasnici jahti ili njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu lično izvršiti upis svog plovila u CG Registar Plovila prateći 6 koraka navedenih u nastavku teksta:
 1. Zahtjev za tehničkim pregledom jahte (u zahtjevu je potrebno navesti najveći broj osoba, područje plovidbe, vrste redio uređaja, broj kabinskih ležajeva)

 1. Tehnički pregled koji se mora obaviti na suvom vezu, tako da vlasnik snosi troškove dizanja i spuštanja plovila. Ako plovilo nije u Baru vlasnik je pored plaćanja naknade za tehnički pregled dužan platitii put inspektoru do marine u kojoj će se obaviti pregled

Ako je jahta nova i građena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/EC, Koda federalnih Propisa 33 Sjedinjenih Američkih Država, Djelovi 181 i 183 ili Kodova MGN 280 (M) i MSN 1792 (M) Pomorske agencije i Obalne straže Ujedinjenog Kraljevstva, naknada za tehnički pregled se ne plaća prilikom prvog upisa.

 1. Kada Registar dobije pozitivan izvještaj o pregledu jahte, vlasnik ili ovlašćeno lice dostavlja:
-Prijavu za upis u Registar jahti sa predlogom imena jahte (Obrazac broj 1 Sl. list RCG br. 27/08).
-Izjavu o vlasništvu i namjeni jahte (Obrazac broj 2 Sl. list RCG br. 27/08),
-Zahtjev za izdavanje Radio dozvole za jahtu (Obrazac broj 3 Sl. list RCG 27/08),
-Zahtjev za dodjelu MMSI broja
-Dokumenta propisana Članom 13 Zakona o jahtama (Sl. list RCG br. 46/07).

 1. Registar jahti preispituje podnešenu prijavu i ukoliko su ispunjeni preduslovi prihvata i izdaje potvrdu o dostavljenim dokumentima za upis u Registar jahti.

 1. Nakon prijema prijave sa kompletnom dokumentacijom vlasnik jahte dostavlja potvrde o uplati naknade za:
- Upis jahte u Registar,
- Takse za dodjelu MMSI broja,
- Porez na upotrebu plovnih objekata
- Porez na promet upotrebljavanih plovnih objekata
- Odobrenje za radio stanicu na plovilu

 1. Uprava pomorske sigurnosti donosi Rješenje o odredjivanju oznake i imena jahte, pozivni znak i MMSI broj jahte i Registar izdaje Sertifikat o registraciji jahte (obrazac broj 5) Sl. list RCG br. 27/08). Uprava u ime vlasnika jahte Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore podnosi Zahtjev za izdavanje Odobrenja za radio frekvencije sa tehničkim podacima o uređajima na plovilu, rješenje o određivanju Pozivnog znaka i MMSI broja sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost izdaje Odobrenje za radio stanicu na plovilu.

Privremeni sertifikat (obrazac broj 4 Sl. list 27/08) se može izdati na osnovu kopija zahtjevanih dokumenta u skladu sa Članom 14 Zakona o jahtama.
Po izdavanju Sertifikata vlasnik potpisuje Potvrdu o preuzimanju sertifikata i preuzima ga, nakon čega se jahta upisuje u knjigu Registra jahti kao i u elektronski registar koji se vodi u računaru Registra jahti. 
Na zahtjev vlasnika odnosno ovlašćenog lica Registar jahti vrši produženje sertifikata o registraciji jahte, a na osnovu zahtjeva izdaje duplikat sertifikata o registraciji jahte.
Za upis jahte preko 24 metra dužine potrebno je direktno se obratiti registru.

Ukoliko Vam sve ove procedure izgledaju komplikovano ili jednostavno ne želite trošiti vrijeme na papirologiju i birokratiju, YachtAgent će izvršiti registraciju jahte za Vas. Za više informacija posjetite našu zvaničnu stranicu www.yachtagent.me
Ginton - Crnogorska zastava