Thursday, December 31, 2015

Price of Tax Free Diesel in Montenegro

New price drop of Tax and Duty Free Diesel in Montenegro - Adriatic Sea!

Tax free bunkering
Today's lowest price of Diesel is 0,381 EUR/lit.
Price of regular eurodiesel is 0,87 EUR/lit.
The price is valid until 12th of January 2016.
We are able to supply with duty and tax free diesel booth private and chartered yachts as well as all other kind of private and commercial vessels.

Supply points are Porto Montenegro - Tivat, Marina Bar and Port of Bar.

For more info, please contact Yacht Agent Montenegro or dial +382 67 552 287

If you are interesting to receive updates about duty free diesel prices in Montenegro - Adriatic region, please contact us.

We wish you a Happy and Successful New Year 2016 !

Najniža cijena Dizela u Crnoj Gori za 2015 godinu

Gorivo bez akciza i poreza Crna GoraNovim pojeftinjenjem naftinih derivata u Crnoj Gori, cijena dizela je dostigla najnižu vrijednost u 2015 godini.
Trenutna cijena Eurodizela je 0,87 €/lit.

Naša agencija je u prilici da obezbjedi dizel bez akciza i poreza za privatne i charter jahte i brodove u tranzitu.
Najniža cijena Eurodizela bez akciza i poreza je 0,381 €/lit.

Snadbijevanje plovila bezcarinskim gorivom možemo obaviti u Marini Bar, Luci Bar i Porto Montenegro Tivat.
Ove cijene su aktuelne do 11. januara 2016 godine.

Za više informacija o uslovima pod kojim možete dobiti bezcarinsko gorivo, kontaktirajte Yacht Agent Montenegro na +382 67 552 287

Srećnu i uspješnu Novu godinu 2016 vam želimo.

Tuesday, December 1, 2015

Promjena vlasnika / vlasništva broda-plovila na Delaware tablice

Kako bi vaše novo plovilo upisali u Delaware registar brodova neophodna su vam sljedeća dokumenta:

 • Lični dokumet novog vlasnika – Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podaci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, ovjeren od strane notara i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik. U kupoprodajnom ugovoru moraju biti navedeni sledeći podaci o plovilu: dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Prijava za promjenu vlasnika broda-plovila na Delaware


Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu promjene vlasnika plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon:
 +382 67 552 287
ili preko kontakt forme na linku:
www.yachtagent.me/sr/kontakt.html
Yacht and Port Agent Montenegro

Obnova / Produžetak registracije na Delaware tablice

Ukoliko je vaše plovilo ranije bilo registrovano na Delaware table i želite obnoviti ili produžiti registraciju, neophodno je da se ulogujete na vaš nalog. Za to će vam biti neophodni sledeći podatci koji se nalaze na plavoj karti (Boat Registration Certificate):

 • Broj trupa plovila (Hull Number)
 • Registarski broj Delawara (DL Number)
 • Prezime na koje je plovilo registrovano ili preduzeće/kompanija (Last Name/Corp Name)

Morate se ulogovati preko zvaničnog web sajta: delaware.gov
Nakon provjere i potvrde postojećih podataka koje nađete na Vašem nalogu, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu obnovu - produžetak registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon:
 +382 67 552 287 
ili preko kontakt forme na linku:

Uslovi registracije polovnog/korištenog broda-plovila na Delaware tablice

Ako ste kupili polovno plovilo i želite ga registrovati u Delaware registar brodova neophodna su vam sledeća dokumenta:

 • Lični dokumet vlasnika - Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podatci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, ovjeren od strane notara i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik. U kupoprodajnom ugovoru moraju biti navedeni sledeći podatci o plovilu: dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora.
 • Odjava iz predhodnog registra, ukoliko je plovilo bilo registrovano u nekom drugom registru. Ukoliko je plovilo bilo registrovano u Delaware registru, neophodno je odraditi promjenu vlasnika DL registracije.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Prijava za registraciju polovnog broda-plovila na Delaware table

Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon: 
+382 67 552 287 
ili preko kontakt forme na linku: 

Uslovi registracije novog broda-plovila na Delaware tablice

Kako bi vaše novo plovilo upisali u Delaware registar brodova neophodna su vam sledeća dokumenta:

 • Lični dokumet vlasnika - Pasoš
 • Sertifikat graditelja, (Builder's Certificate) u kome se nalaze podaci o plovilu, kao što su dužina, širina, gaz, broj trupa, materijal od kojeg je plovilo napravljeno, model/snaga/broj motora...
 • Kupoprodajni ugovor, izdat od strane ovlaštenog distributera plovila i ako nije mora biti preveden od strane sudskog tumača na engleski jezik.
 • Prijava za registraciju plovila, uredno popunjena prijava za registraciju plovila. Prijavu možete vidjeti u nastavku teksta:

Registraciona Forma Delaware
Prijava za registraciju novog broda-plovila na Delaware table

Nakon provjere dokumenata, treba izvršiti uplatu. Cijena registracije zavisi od dužine plovila i perioda na koji vršite registraciju plovila. Minimalni period registracije je 1 godinu, a maksimalni 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije. Za najbolju ponudu registracije plovila na Deleware table, budite slobodni kontaktirati nas na telefon
+382 67 552 287 ili preko kontakt forme na linku:
http://www.yachtagent.me/sr/kontakt.html
Yacht Agent Montenegro

Delaware Registracija Brodova u Crnoj Gori

Prilikom registrovanja plovila u Delaware registar brodova, razlikujemo sljedeće situacije:

 1. Upis novog plovila
 2. Upis polovnog plovila / prepis iz drugog registra
 3. Obnova / Produžetak registracije
 4. Promjena vlasnika registracije

Najčešća pitanja:

Koja plovila mogu biti registrovana na DL table?
U Delaware registar plovila mogu se upisati jahte, gliseri, jet ski - vodeni skuteri, jedrilice na motorni pogon, barke, barkase, splavovi, kuće na vodi...

Koliko plovila mogu registrovati na DL table na svoje ime?
Ne postoji ograničenje u broju registrovanih plovila na DL table za pojedinca ili kompaniju.

Ima li ograničenja za građane određenih država za upis plovila?
Delaware Registar Brodova nema ograničenja po pitanju nacionalne pripadnosti vlasnika plovila za upis u Delaware registar.
Postoji mogućnost da država čiji je vlasnik plovila državljanin ima određena ograničenja i na samom vlasniku je da ista provjeri.

Može li jedno plovilo biti registrovano na više osoba ili kompanija?
Može. Prilikom popunjavanja prijave za registraciju imate mogućnost upisa do tri osobe ili kompanije.

Prestanak važenja registracije?
Registracija se obavlja na period od 1 godine ili 3 godine. Registracija važi za kalendarsku godinu izdavanja od 01 Januara do 31 Decembra. Nakon isteka registracije vrši se obnova registracije.

Šta je još neophodno imati osim registracije?
Nakon obavljene registracije u Delaware registru brodova, neophodno je uplatiti osiguranje ka trećim licima. Kontaktirajte nas za najbolju ponudu osiguranja plovila kod nacionalnih  i međunarodnih osiguravajućih kuća.
Uz obavezno osiguranje ka trećim licima, neophodna vam je i dozvola za korištenje plovnih puteva – Vinjeta. Vinjetu za vaše plovilo možete izvaditi u Lučkoj Kapetaniji Bar ili Kotor, ali i u lučkim ispostavama Vripazar, Budva, Ulcinj, Tivat, Zelenika I Herceg Novi.
Odobrenje za upravljanje plovilom u zavisnosti od veličine i klase istog. Ove sertifikate izdaju Lučke Kapetanije Bar i Kotor.

Da li moram sa sobom imati potvrdu o registraciji?
Apsolutno! U slučaju kontrole na moru od strane inspektora Lučkih Kapetanija, dužni ste pokazati potvrdu o registraciji (Boat Registration Certificate). Takođe pored registracije, na samom plovilu dužni ste istaći i naljepnice na kojima je naveden period trajanja iste.

Mogu li upravljati plovilom ako nisam vlasnik plovila?
Naravno. Da biste upravljali plovilom registrovanim na DL table neophodno je da imate notarizovano punomoćje od vlasnika ili zakonskog predstavnika kompanije u čijem je plovilo vlasništvu.

Šta ako nemam kod sebe potvrdu o registraciji?
Ukoliko lice koje upravlja plovilom na moru prilikom kontrole inspektora L.K. nema registraciju, protiv njega će biti pokrenute zakonske mjere, a plovilo će biti zaplijenjeno.

Friday, September 18, 2015

Lučke kapetanije i lučke ispostave Crne Gore

Lučke kapetanije i lučke ispostave vrše inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju odnosi u obalnom moru i unutrašnjim vodama Republike Crne Gore.

Lučka kapetanija Bar ima ispostave:
Lučka kapetanija Bar, Kotor i Lučke ispostave Ulcinj, Budva, Virpazar, Tivat, Zelenika i Herceg Novi
 • Budva
 • Ulcinj
 • Virpazar
Lučka kapetanija Kotor ima sledeće ispostave:
 • Tivat
 • Zelenika
 • Herceg Novi

Lučke kapetanije vrše upravne, inspekcijske i tehničke poslove iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti plovidbe.

Upravni poslovi su:

 • upis brodova, jahti i čamaca u upisnike
 • organizovanje stručnih ispita za pomorce  
 • izdavanje isprava članovima posade brodova, jahti i čamaca


Inspekcijski poslovi su:

 • nadzor nad lukama, marinama i pristaništima u pogledu opremljenosti i osposobljenosti njihovih operativnih obala
 • nadzor nad brodovima u lukama u pogledu zaštite lica na brodu i zaštite životne sredine
 • nadzor nad brodovima u pogledu njihove osposobljenosti za plovidbu
 • nadzor nad članovima posade brodova i čamaca u pogledu broja, njihove osposobljenosti i ovlašćenja za obavljanje određenih dužnosti i poslova u skladu sa ispravama o ukrcaju
 • nadzor nad uređivanjem i održavanjem plovnih puteva i objektima bezbjednosti plovidbe na tim plovnim putevima
 • nadzor nad radom vršenja radio službe koja služi sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru, ekološkom zaštitom
 • nadzor nad bavljanjem meteorološke službe koja služi sigurnosti plovidbe


Tehnički poslovi su:

 • vođenje prekršajnih postupaka u upravnom postupku protiv pravnih i fizičkih lica kao počinilaca pomorskih prekršaja


Kontakt telefoni Lučkih kapetanija i lučkih ispostava su sledeći:
 • Lučka kapetanija Bar               +382 30 312 733, +382 69 290 274
 • Lučka ispostava Budva               +382 33 451 227, +382 69 290 257
 • Lučka ispostava Ulcinj               +382 30 421 780, +382 69 290 258
 • Lučka ispostava Virpazar       +382 20 711 126, +382 69 290 274
 • Lučka kapetanija Kotor           +382 32 304 312, +382 69 681 504
 • Lučka ispostava Tivat                 +382 32 671 262, +382 69 376 725,                                                                                                  +382 69 450 521
 • Lučka ispostava Zelenika   +382 31 678 276, +382 69 086 220
 • Lučka ispostava Herceg Novi     +382 31 678 276, +382 69 086 220
Ukoliko trebate asistenciju u nekoj od Lučkih kapetanija ili lučkih ispostava Yacht Agent Montenegro vam stoji na raspolaganju.

SAILING IN MONTENEGRO

Montenegro is located on the east coast of the Adriatic Sea. It is a well-known tourist destination that is especially appealing to people who love sailing and other sea sports. A 295 km long coastline, with 72 km of beaches, is enriched with many old towns and beautiful natural bays. Sunny and windy days, crystal clear sea and Mediterranean ambient creates a paradise for anyone who loves life at the seaside.
coast of montenegro
The Coast of Montenegro


sailing in boka bay montenegro
Reggata - "Fasinada Cup"
With regard to the long tradition, sailing is very popular sport in Montenegro. Sailing Federation of Montenegro, in cooperation with 9 sailing clubs along the coast, organizes large number of regattas for sport and cruising sailboats. Most visited regatta is "Fasinada Cup" in Perast organized by Y.C."Porto Montenegro" and Y.C."Lahor" Kotor. 

In the south of the country there is 13 km long "Long Beach". This fascinating place with rich flora and fauna at the mouth of Bojana River is perfect for kite surfing.

ulcinj long beach kite surf paradise
"Big Beach" - Ulcinj
From Bar to Ulcinj, a town in the south of Montenegro where "Long Beach" is located, there are 31 wonderful sea caves. This part of the coast is very interesting for sailing because of a great number of windy days throughout the year. The most common wind in the summertime is Maestral, a moderately strong north-west wind.

Bar is also a town in the southern part of the coast. It has a big Marina with a large number of berths with full service for motor yachts and sailboats. There are also a lot of sandy beaches and bays such as "Queen's Beach" - a very attractive place for anchoring and spending your day surrounded by beautiful nature.

Queen Beach Montenegro :anj
"Queen's Beach" - Bar


In the middle of the Montenegrin coast there is a town called Budva. With its perfectly preserved old town, long sandy beaches, lots of bars and clubs and also a very big Marina, it is a center of tourism in Montenegro. This aquatorium is suitable for sailing because of the open sea. Just a few miles to the south you can visit the most beautiful peninsula in Montenegro - a hotel town "Sveti Stefan".

Budva marina montenegro
Marina Budva


Bay of Boka is located in the northern part of the coast. The so-called "bride" of the Adriatic, is a heavenly place with 3 towns (Kotor, Tivat and Herceg Novi), lot of small villages and two islands in the middle of the bay. The biggest Marina on the coast Porto Montenegro - Tivat is located here. This bay is the most visited place in Montenegro with a variety of happenings during the year.

Boka BayThe Cathedral of Saint Tryphon - Kotor


Wednesday, September 16, 2015

NAVIGATION IN MONTENEGRO

Restrictions for vessels navigating in Montenegrin coastal waters are the following:

 • Vessels operating as public means of transport shall keep away at least 300 meters from the shore,
 • Sports vessels, leisure vessels and yachts shall keep away at least 200 meters from the shore,
 • Motor boats and sailboats shall keep away at least 150 meters from the shore,
 • Rowing boats can approach the shore at a distance less than 50 meters
 • All boats must keep at a distance larger than 50 meters from the line marked by buoys at an arranged or artificial swimming area and at a distance larger than 150 meters from a natural swimming area
 • Speedboats may skim the water only at a distance larger than 200 meters from the shore and in an area where skimming is not prohibited.
 • Jet-propelled boats can skim the water only at an area where skimming is not prohibited, which is determined by the competent harbourmaster's office, and at a distance of at least 300 meters from the coast.
 • Jet-propelled boats can access the area where skimming is allowed only by taking properly marked sea passages, at the lowest possible speed.
NOTE:
Swimming outside of a buoy line at an arranged or artificial beach/swimming area and at the distance larger than 100 meters from the coast of a natural beach/swimming area is prohibited.

The Coast of Montenegro

Monday, August 31, 2015

Vignette in Montenegro

quick assistance for clearance procedures
Foreign yacht needs to have a vignette displayed on a prominent position. Validity period of a vignette varies from 24 hours to up to one year from the issue date. Master or skipper of a foreign yacht, whose request for a vignette was refused by the Harbour Master’s Office or Branch Office, shall leave the Republic with the vessel following a specified route and within the period determined by the Harbour Master’s Office or Branch Office.

Foreign yacht, moored or undergoing repairs in a port or other approved location, is not required to have a vignette. Foreign yacht taking part in a sport competition or attending a nautical fair is not required to have a vignette, provided that organizers of the sport competition or nautical fair have notified Harbour Master’s Office or Branch Office at least 48 hours prior to the beginning of the competition or fair. Organizers of sport competitions or nautical fairs shall also submit a list of persons aboard a foreign yacht.


Documents required for issuing the vignette for motor yacht:
 1. Notice of arrival;
 2. Registration and seaworthiness certificate;
 3. Master’s and crew’s appropriate certificates of qualifications in accordance with national regulations of the country that they are coming from, but without violating the STCW convention or regulation of the republic of Montenegro ( Master/Skipper licence and GMDSS Certificate);
 4. Crew and passenger list endorsed by Harbour Master’s Office or Branch Office;
 5. Insurance against liability for damage caused to third parties  of minimal amount of 800.000,00 EUR;
 6. Ownership or authorization for use;
 7. Proof of payment for the usage of navigable waterways.
 8. For animals aboard a yacht it is necessary to produce veterinary certificates issued by the authorized institution of the domicile state of the animal’s owner.
      Fees payable for the use of navigable waterways are as follows:

Yacht for personal use:
By meter of length
24 h
7 days
1 month
3 months
6 months
1 year
Boat up to 7 m
0,50 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
4,00 €
6,00 €
Sailing yacht
1,00 €
2,00 €
6,00 €
12,00 €
15,00 €
18,00 €
Motor Yacht
3,00 €
7,00 €
12,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
Catamaran
3,00 €
7,00 €
12,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
Motor Yacht of over 24m of length regardless of the type of drive and hull
15€+
length x 1€
360€ + 
leng. x1,5€
460 € +
length x2€
560 € +
length x3 €
660 € +
length x4 €
760 € +
length x5 €


     Yacht for commercial use:
By meter of length
24 h
7 days
1 month
3 months
6 months
1 year
Boat up to 7 m
5,00 €
15,00 €
25,00 €
35,00 €
45,00 €
60,00 €
Sailing yacht
10,00 €
25,00 €
40,00 €
80,00 €
120,00 €
150,00 €
Motor Yacht
15,00 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €
Catamaran
15,00 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €
Motor Yacht of over 24m of length regardless of the type of drive and hull
15,00 €
x length
70,00 €
x length
100,00 €
x length
150,00 €
x length
200,00 €
x length
250,00 €
x length

 Additional TAX in the amount of 5,00 € must be paid for all vignettes.

     Yacht Agent Montenegro provides vignette for the all kinds of yachts and sailboats in the shortest possible time, as well as clearance procedures assistance on arrival or departure.
      Please contact us 24 hours before arrival in order to get vignette as soon as possible.

     You can calculate vignette rates online by visiting vinjete.kapetanija.com