Monday, December 29, 2014

Dokumenta potrebna za upis Jahte u Crnogorski Registar Plovila

Crnogorski registar brodova omogućava upis jahti i plovila pod povoljnim uslovima, a u skladu sa međunarodnim propisima.

Crnogorski Registar plovila ZastavaPrema crnogorskom zakonu, 
Jahta je definisana kao plovni objekat namjenjen za razonodu, sport i rekreaciju dužine veće od 7m koja nije angažovana u međunarodnoj trgovini.
Za upis pomenutih plovila u crnogorski registar brodova i dobijanja svih benefita crnogorske zastave neophodna su sledeća dokumenta:

  1. Prijava za upis u Registar sa prijedlogom imena jahte
  2. Ovjerena kopija identifikacionog dokumenta fizičkog lica ili dokument o registraciji pravnog lica koje je vlasnik
  3. Dokaz o vlasništvu, izjava o namjeni korišćenja jahte i punomoćje kad kada zahtjev za upis u Registar ne podnosi lično vlasnik, suvlasnik ili unajmitelj
  4. Potvrda o regulisanom obaveznom osiguranju na iznos od najmanje 800.000,00 EUR
  5. Zahtjev za izdavanje radio dozvole
  6. Riješenje o brisanju iz prethodnog registra, ili u slučaju prve registarcije svjedočanstvo o gradnji
  7. Ovjerena kopija kupoprodajnog ugovora ili, u slučaju prve registracije , dokument graditelja sa upisanim imenom kupca
  8. Svejdočanstvo o baždarenju ili o gradnji u kojem su naznačene tehničke karakteristike, uključujući podatke o baždarenju
  9. Zahtjev za dodjelu MMSI broja